Selecteer een pagina

Het Poortersgenootschap Willemstad is ontstaan vanuit een initiatief van de Culturele Raad Willemstad, de Ondernemingsvereniging Willemstad, het Toeristisch Arrangementenbureau (TAB) en de Heemkundekring Willemstad.Aanleiding tot het initiatief vormde het feit dat Willemstad als karakteristiek cultuur historisch monument een nog grote mate van onbekendheid geniet in zowel Nederland als daarbuiten.

Op bezoekers die voor de eerste maal Willemstad bezoeken maakt de vesting een onuitwisbare indruk.
De initiatiefnemers hebben gezocht naar een mogelijkheid om vanuit dit gegeven de vesting Willemstad in de hedendaagse tijd een symbool functie te laten vervullen, waarbij verleden en heden in elkaar overvloeien. Gekozen is daarbij voor het Poortersgenootschap en de Poorter van Willemstad. Bezoekers aan de vesting Willemstad die de missie van het Poortersgenootschap onderschrijven kunnen Poorter van Willemstad worden.

De Poorter ontvangt een oorkonde, een poorterskaart en een speldje. Verder wordt de Poorter ingeschreven in het poortersregister. De Poorter brengt daarmede tot uitdrukking vrijheid, respect voor de medemens ongeacht religie en/of sociaal economische achtergrond te willen uitdragen. Houders van de Poorterskaart krijgen speciale voordelen.

Meer info facebook

Zaterdagmiddag 9 september 2023 werd het Oude Raadhuis officieel de residentie van het Poortersgenootschap Willemstad, deze vergadering werd gehouden in de Heerenkamer. Tot ere poorter werd Piet van de Erve benoemd. Ook werden de namen van de gekozen poorters van het jaar bekend gemaakt. In de Fruitschuur aan de Hogeweg werden Piet en Leny Struyt verrast met een bezoek van vier poorters, hierna ging het gezelschap naar Tiny Kruysbeek die blij verrast de deur opendeed, de vier nieuwe Poorters van Willemstad van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Maandag 20 juni 2005 werd in het Mauritshuis in Willemstad door de Nederlandse afdeling van ‘Best Buddies’ voor het eerst een landelijke bijeenkomst georganiseerd. Door de Amerikaanse oprichter en voorzitter Anthony Kennedy Shriver, verwant aan de Kennedy-clan, werd de Nederlandse poot van die internationale organisatie van vriendschapsprogramma’s in Willemstad in werking gesteld.

Anthony K. Shriver, achterneef van John F. Kennedy, kreeg bij deze gelegenheid het ere-Poorterschap van Willemstad aangeboden.

Sinds 31 mei 2005 bestaat de Nederlandse afdeling al in feite, met een bureau in Middelharnis en een betaalde coördinator. Ze is al actief op zes plaatsen op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en in de Hoeksche Waard, en wil haar vriendschapsprogramma’s nu landelijk uitbouwen.

‘Best Buddies’ is in 1989 in de VS begonnen. Shriver – de Kennedy-familie kent zelf ook een lid met een verstandelijke handicap – realiseerde zich volgens de Nederlandse coördinator dat zulke mensen de mogelijkheid missen om sociale relaties met anderen aan te gaan.